ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Na całym świecie obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory różnego typu. Nierzadko ich leczenie wiąże się z wieloma trudnościami, stąd duże nadzieje pokłada się w nowoczesnych metodach diagnostycznych, które pozwolą wykryć chorobę w jak najwcześniejszym stadium. Ważnym aspektem klinicznym jest także skuteczny monitoring choroby, który pozwala przewidywać jej przebieg i kontrolować efekty terapii. Duże nadzieje pokłada się w detekcji krążących komórek nowotworowych (ang. Circulating Tumor Cells, CTC), które mogą być wykorzystane zarówno w diagnostyce, jak i kontroli efektywności leczenia. Z uwagi na ich małą liczbę w układzie krążenia, ciągle poszukuje się nowych metod izolacji i charakterystyki CTC oraz udoskonala już znane rozwiązania, w celu osiągnięcia jak największych korzyści klinicznych. W artykule przedstawiono wybrane, szeroko stosowane techniki izolacji i detekcji CTC, jak również omówiono ich wykorzystanie w wybranych nowotworach, tj. czerniaku, raku prostaty, płuc i jelita grubego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki