ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych jest dwuniciowy RNA (dsRNA), będący ważnym komórkowym regulatorem ekspresji eukariotycznych genów. Odpowiada on za różne drogi wyciszania genów oparte na zjawisku interferencji RNA. Kluczowym etapem w mechanizmie wyciszania genów jest cięcie dsRNA na mniejsze fragmenty o specyficznej strukturze. Te krótkie dwuniciowe cząsteczki RNA odpowiadają za specyficzne wyciszenie ekspresji odpowiednich genów. Zjawisko wyciszania genów oraz cała maszyneria biorąca w nim udział zostały zbadane u wielu organizmów eukariotycznych, zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Interferencja RNA jest więc uniwersalnym elementem systemu regulacji ekspresji genów, biorącym udział m.in. w obronie przeciw infekcjom wirusowym czy w procesie integracji transpozonów. Stała się również ważną metodą badawczą, dzięki której możliwe jest zbadanie funkcji wielu genów m.in. takich, których całkowita dysfunkcja skutkuje letalnością organizmu na wczesnym stadium rozwoju.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki