ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Choroby układowe niejednokrotnie są przyczyną zmian w jamie ustnej. Dotychczasowe badania dotyczące stanu zdrowotnego jamy ustnej pacjentów chorujących na mukowiscydozę nie określają w sposób jednoznaczny problemów stomatologicznych tej grupy pacjentów. Dane z piśmiennictwa mówią o podobnej lub wyższej frekwencji defektów szkliwa u pacjentów chorujących na mukowiscydozę w porównaniu z grupą kontrolną, oraz o podobnej lub niższej intensywności próchnicy w dzieci i młodzieży, ale o wyższej u osób dorosłych. Własności śliny mogą stanowić u tych pacjentów wiodący czynnik w powstawaniu oraz progresji próchnicy zębów. Natomiast wśród etiologicznych uwarunkowań chorób jamy ustnej sprawcza rola czynnika bakteryjnego wydaje się mniej znacząca, co prawdopodobnie jest skutkiem częstej i długoterminowej farmakoterapii infekcyjnej. W przedstawionej pracy dokonano analizy wyników badań naukowych dotyczących stanu zdrowotnego jamy ustnej pacjentów z mukowiscydozą. Wydaje się, że rozwój skutecznych metod terapii wobec dłuższego czasu przeżycia tych pacjentów wskazuje na konieczność opracowania standardów opieki stomatologicznej nie tylko dla dzieci, ale również dla osób w wieku dorosłym, głównie celem zmniejszenia zagrożenia w kontekście autoinfekcji.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki