ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Nitroksydy (rodniki nitroksylowe) należą do stabilnych rodników organicznych o małej masie cząsteczkowej, posiadających grupę nitroksylową (>N-O.). W niniejszej pracy omówiono zastosowania nitroksydów w biologii i medycynie, które pojawiły się w ostatnich latach. Dotyczą one wykorzystania nitroksydów jako potencjalnych leków oraz jako przeciwutleniaczy w generowanym przez leki przeciwnowotworowe stresie oksydacyjnym. Mechanizm ich działania związany jest cyklem redoks, co odróżnia nitroksydy od innych wolnych rodników, kojarzonych zwykle z wysoką reaktywnością i szkodliwym działaniem. Nitroksydy są również znane jako mimetyki SOD, inhibitory reakcji Fentona i Habera-Weissa oraz związkami zapobiegającymi peroksydacji makrocząsteczek. Istotną cechą odróżniającą je od innych antyoksydantów jest katalityczny mechanizm działania, opierający się na jednoelektronowych reakcjach utleniania i redukcji. Wydają się one posiadać wysoką wartość terapeutyczną i diagnostyczną, będąc jednocześnie stosunkowo nieszkodliwymi w stosunku do komórek prawidłowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki