ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Rozwój męskiego układu płciowego indukowany i kontrolowany jest przez hormony produkowane w różnicującej się gonadzie. Niewrażliwość na androgeny, spowodowana mutacją receptora AR, czy brak aktywności 5a-reduktazy konwertującej T do DHT, są powodem nieprawidłowości rozwojowych i często przyczyną męskiej niepłodności. Podobne w skutkach efekty wywołuje brak estrogenów, wynikający z mutacji genu aromatazy cytochromu P450 oraz zespół oporności na te hormony, spowodowany mutacją genu receptorów estrogenowych. Jak wykazują liczne badania doświadczalne, estrogeny oddziałujące na płody lub noworodki zwierząt płci męskiej, mogą być powodem nieprawidłowości rozwojowych, wynikających z zaburzenia równowagi w ilościach androgenów do estrogenów. Znaczna liczba doniesień dokumentujących dysfunkcję układu płciowego mężczyzn, wzrastającą liczbę przypadków występowania jego wad rozwojowych oraz fakt, że w ostatnich 50 latach liczba plemników w ejakulacie mężczyzn zmniejszyła się przynajmniej o połowę, potwierdza hipotezy, że również hormony środowiskowe mogą zaburzać rozwój męskiego układu płciowego i jego funkcję, ujawniającą się niekiedy dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki