ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
23
Date of issue: 
Spełnienie wizji terapii wielu nieuleczalnych chorób przez wykorzystanie stale proliferujących i różnicujących się do wszystkich tkanek organizmu ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (KM) do tej pory nie wyszło poza fazę eksperymentalnych badań przedklinicznych. Również liczne próby zastosowania do tych samych celów somatycznych KM pozyskiwanych z tkanek dojrzałych przyniosły jedynie umiarkowane skutki kliniczne. W artykule przedstawiono podstawowe trudności spowalniające rozwój terapii komórkowej. Nie leżą one wyłącznie w sferze problemów etycznych czy prawnych, ale w poważnych i ciągle nierozwiązanych zagrożeniach biologicznych (niestabilność genomu, tumorogenność) w przypadku zarodkowych KM oraz w niedostatecznej znajomości mechanizmów regulujących proliferację i ukierunkowane różnicowanie również KM pochodzących z tkanek dojrzałych. Dotychczasowe rezultaty bardzo intensywnych badań są niewątpliwie zachęcające, jednak perspektywy ich pełnego rozwiązania zależą od trudnego do przewidzenia w skali czasowej postępu naszej wiedzy o podstawowej biologii KM.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki