ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
20
Date of issue: 
Wiele przypadków męskiej niepłodności ma podłoże genetyczne i molekularne prowadzące do morfologicznych i funkcjonalnych zaburzeń plemników. Rozwój i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, szczególnie Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI – brak terminu polskiego), stwarza ryzyko wprowadzenia do komórki jajowej plemnika z nieprawidłowym DNA (np. z zaburzoną kondensacją i nacięciami). Może to być przyczyną braku koncepcji lub wczesnych poronień. W artykule opisano dwa testy (Sperm Chromatin Structure i TUNEL Assay), w których wykorzystuje się cytometrię przepływową do wczesnej detekcji zaburzeń kondensacji i integralności DNA w dużej liczbie plemników. Testy te mają istotne znaczenie prognostyczne dla zapłodnienia in vivo i in vitro.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki