ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Szyszynka – zlokalizowany w mózgu kręgowców gruczoł dokrewny – wykazuje szereg wspólnych cech z siatkówką oka. Obydwa narządy rozwinęły się jako wpuklenia międzymózgowia, pełnią funkcję fotorecepcyjną i wytwarzają melatoninę w sposób zależny od światła. W przeciwieństwie do siatkówki, szyszynka przeszła znaczne zmiany ewolucyjne i tworzące ją pinealocyty różnią się u kręgowców zarówno budową, jak i funkcją. Pomimo różnic morfologicznych i utraty w trakcie rozwoju filogenetycznego bezpośredniej zdolności fotorecepcyjnej, pinealocyty zachowały zdolność do ekspresji szeregu białek charakterystycznych dla procesu fototransdukcji. O ile ich funkcja w szyszynkach kręgowców niższych wydaje się być w sposób oczywisty związana ze zdolnością bezpośredniej recepcji sygnału świetlnego, o tyle w dalszym ciągu pozostaje ona niejasna u ssaków. Wyniki najnowszych badań sugerują, że mogą one być bezpośrednio zaangażowane w proces fototransdukcji we wczesnym okresie życia ssaków. W życiu dorosłym ssaków wykorzystywane są przypuszczalnie przez inne systemy przekazywania sygnału.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki