ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ferrytyna pełni istotną funkcję we wszystkich żywych organizmach, utrzymując żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie. Jej synteza jest ściśle regulowana zarówno na etapie transkrypcji, jak i translacji, a na jej ekspresję wpływa wiele czynników. Utrzymanie prawidłowego poziomu tego białka jest istotne dla funkcjonowania organizmu i stanowi swego rodzaju wskaźnik stanu zdrowia. Autorzy, omawiając wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań nad zmiennością składu podjednostek tego białka u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą Stilla o początku w wieku dorosłym, a także z zaburzeniami jego biosyntezy u chorych z zespołem dziedzicznej zaćmy związanej z hyperferrytynemią i nowotworami, odpowiadają na pytanie, czy istnieje prosta zależność między stanem zdrowia a zawartością ferrytyny w organizmie oraz czy zmiana kompozycji podjednostek tego białka lub ich modyfikacja może wskazywać na konkretną jednostkę chorobową.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki