ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Pomimo rozwoju medycyny nowotwory nadal stanowią poważny problem epidemiologiczny na świecie. Obecnie dużą nadzieję w kontekście leczenia przeciwnowotworowego pokłada się w badania mających na celu stworzenie terapii skojarzonej łączącej preparaty o różnym celu molekularnym, czego przykład może stanowić próba np. połączenia klasycznych chemioterapeutyków oraz modulatorów procesu autofagii. Autofagia jest II typem programowanej śmierci komórki i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wewnątrzkomórkowej homeostazy. Ze względu na dualistyczny charakter tego procesu w kontekście nowotworzenia, opracowanie strategii modulujących ten proces pozostaje wciąż tematem intensywnych badań. Przypuszcza się, że jednym z czynników wpływających na aktywność procesu autofagii może być podjednostka hTERT enzymu telomerazy oddziałująca z mTOR, jednym z dwóch głównych regulatorów autofagii. Wydaje się, że leki skierowane przeciwko telomerazie mogą być w przyszłości stosowane do modulacji metabolizmu komórek nowotworowych także w kontekście autofagii. Koncepcja ta wymaga jednak dalszych intensywnych badań.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki