ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Wobec współczesnych trendów do personalizowania terapii onkologicznych, istnieje ogromna potrzeba poszukiwania biomarkerów specyficznych dla konkretnych nowotworów. Czynniki te umożliwiają optymalny wybór terapii celowanych oraz szacunkową ocenę odpowiedzi na leczenie. Wiele badań wskazuje na pogorszenie rokowania u pacjentów, u których stwierdzono obecność krążących komórek nowotworowych we krwi obwodowej oraz poprawę wyników klinicznych w przypadku ich eliminacji w odpowiedzi na zastosowane leczenie. Krążące komórki nowotworowe są izolowanymi komórkami guza, które dzięki nowoczesnym technologiom mogą być identyfikowane we krwi obwodowej chorych z postacią zlokalizowaną, jak i rozsianą nowotworu, np. raka piersi. Prezentowana praca poglądowa przedstawia dostępną wiedzę dotyczącą krążących komórek nowotworowych we wczesnym i rozsianym raku piersi oraz perspektywy ich klinicznego zastosowania w terapii onkologicznej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki