ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Powszechna obecność i udział poliamin w procesach podziałów, wzrostu i różnicowania komórek, stanowiących podstawę wszystkich procesów morfogenetycznych u roślin in vivo, sugerują także ich istotną rolę w regeneracji organów in vitro. Liczne dane potwierdzają niezbędność poliamin w fazie indukcji i ekspresji organogenezy de novo pędów i korzeni. Chociaż molekularny mechanizm działania poliamin oraz powiązanie ich metabolizmu ze szlakami sygnalnymi innych regulatorów wzrostu i rozwoju roślin wymagają jeszcze wyjaśnienia, już teraz można manipulować zawartością endogennych poliamin w celu optymalizacji procesów regeneracyjnych in vitro.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki