ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2004

- 476 strony: 465

Endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS) jest jednym z trzech enzymów zdolnych do produkcji tlenku azotu...

- 488 strony: 477

Zaburzenia ekspresji i aktywności eNOS łączą się z takimi jednostkami chorobowymi, jak: miażdżyca,...

- 516 strony: 489

Mitochondria plemników są strukturami unikalnymi i nieco odmiennymi od mitochondriów somatycznych....

- 574 strony: 563

W artykule opisano cechy morfologiczne naczyń kapilarnych w okolicy barierowej i bezbarierowej mózgu....

- 590 strony: 575

Podstawową rolę w przebiegu importu białka do mitochondriów odgrywają kanały umożliwiające translokację...

- 606 strony: 591

Chromosom Filadelfia (Ph) jest wynikiem translokacji chromosomalnej prowadzącej do transformacji...

- 630 strony: 607

Zegar okołodobowy stanowi jedno z najbardziej fascynujących przystosowań do życia na Ziemi. Dzięki...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2004

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki