ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 43
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2016

- 578 strony: 563

Starzenie się organizmu to proces nieprzerwany, skomplikowany oraz wielopoziomowy. Istnieje wiele teorii...

Cena:10.00zł
- 596 strony: 579

Hipoksja, czyli niedotlenienie, towarzyszy rozwojowi wielu chorób nowotworowych. Dotychczasowe...

Cena:10.00zł
- 620 strony: 607

Kaweole są podstawowymi strukturami błon komórkowych uczestniczącymi w transporcie wewnątrzkomórkowym,...

Cena:10.00zł
Tom: 44
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2017

- 32 strony: 3

Pozakomórkowe mikropęcherzyki – EVs (ang. Extracellular Vesicles) są to małe obłonione struktury o...

Cena:10.00zł
- 72 strony: 57

Z punktu widzenia biologii nowotworów, jednym z najistotniejszych procesów, pozwalających na ich wzrost...

Cena:10.00zł
- 110 strony: 73

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego przebiegające ze zwężeniem zastawki aortalnej i/lub miażdżycą...

Cena:10.00zł
- 132 strony: 111

Do niedawna neutrofile uważane były za komórki pierwszej linii obrony, o prostym, niezróżnicowanym...

Cena:10.00zł
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2017

- 152 strony: 137

Układ symbiotyczny pomiędzy roślinami motylkowatymi (Fabaceaae L.), a Gram-ujemnymi bakteriami Rhizobium...

Cena:10.00zł

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki