ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 44
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2017

- 170 strony: 153

W interfazowym jądrze komórkowym chromosomy zajmują określone miejsce zwane terytorium chromosomowym....

Cena:10.00zł
- 184 strony: 171

Zapadalność na choroby nowotworowe jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Szacuje...

Cena:10.00zł
- 200 strony: 185

Powierzchnia limfocytów T jest bogata w N- i O-połączone struktury cukrowe związane z błonowymi...

Cena:10.00zł
- 212 strony: 201

Rodzina receptorów NOD-podobnych (NLR) należy do receptorów rozpoznających wzorce (ang. Pattern...

Cena:10.00zł
- 226 strony: 213

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nutrigenomiką, która bada zależności między dietą człowieka,...

Cena:10.00zł
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2017

- 250 strony: 231

Auksyny stanowią grupę hormonów roślinnych o bardzo szerokim spektrum działania. W szczególności główna...

Cena:10.00zł
- 272 strony: 251

Glikozylowane białka i lektyny endogenne wiążące glikoproteiny za pośrednictwem oligosacharydów są...

Cena:10.00zł
- 288 strony: 273

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spośród nowotworów ginekologicznych, mimo iż stanowi...

Cena:10.00zł
- 300 strony: 289

Galektyna-1 uczestniczy w licznych procesach fizjologicznych. Dowody zgromadzone w ostatnich latach...

Cena:10.00zł
- 312 strony: 301

Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycznym wpływających na...

Cena:10.00zł

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki