ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 45
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2018

- 96 strony: 77

Od dwóch dekad obserwuje się w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży z otyłością. Przyczynia się...

Cena:10.00zł
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2018

- 114 strony: 101

Wśród peptydów odpornościowych – HDP (ang. Host Defence Peptides) o dużej aktywności biologicznej u...

Cena:10.00zł
- 134 strony: 115

Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą...

Cena:10.00zł
- 150 strony: 135

Elastyna jest białkiem strukturalnym, głównym elementem włókien sprężystych. Jest białkiem o wyjątkowo...

Cena:10.00zł
- 166 strony: 151

Celem pracy było przedstawienie zastosowania metod immunohistochemicznych w diagnostyce szpiku kostnego...

Cena:10.00zł
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2018

- 198 strony: 187

Perycyty (PC) to komórki ściśle przylegające i otaczające komórki śródbłonka oraz tętniczki i żyłki...

Cena:10.00zł
- 210 strony: 199

HippophaeRhamnoides Linn (Sea buckthorn) is athorny nitrogen fixing deciduous shrub. Itfinds a lot of...

Cena:10.00zł
- 222 strony: 211

Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych elementów komórki, które jest...

Cena:10.00zł
- 236 strony: 223

Zjawisko przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT) towarzyszy...

Cena:10.00zł

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki