ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 156 strony: 155

Sekcja: ROZRÓD ZWIERZĄT

- 176 strony: 157

Mimo że efektywność klonowania somatycznego nie przekracza 1–2% urodzonych zwierząt w stosunku do liczby...

- 188 strony: 177

Jajnik ssaka zawiera tysiące oocytów zawartych w przedantralnych pęcherzykach jajnikowych. Ogromna...

- 200 strony: 189

Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie...

- 202 strony: 201

Część druga: TRANSPLANTACJA KOMÓREK

- 204 strony: 203

Przeszczepianie komórek w terapii nowotworów

- 220 strony: 205

Chondrocyty wykazują ekspresję cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz...

- 230 strony: 221

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są w stanie odnowić po przeszczepieniu układ krwiotwórczy...

- 234 strony: 231

Wykorzystanie hodowanych in vitro keratynocytów w transplantologii (streszczenie referatu)

- 235 strony: 235

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem biologicznych układów do produkcji substancji biologicznie...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki