ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2008

- 350 strony: 333

Choroba Alzheimera jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń neurodegeneracyjnych na świecie...

- 368 strony: 351

Uruchomienie wrodzonych, antygenowo-nieswoistych efektorowych mechanizmów odpornościowych u ssaków...

- 389 strony: 369

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między...

- 402 strony: 391

Wiele szlaków biochemicznych, istotnych w takich procesach, jak: ochrona komórki przed stresem...

- 407 strony: 405

Wacław Mayzel uważany jest za pierwszego, który opisał podział mitotyczny w komórkach zwierzęcych (...

- 416 strony: 413

„Komórka w podwojeniu” – mało znany szkic S. Wyspiańskiego

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2008

- 440 strony: 427

Trójpeptydylpeptydaza II jest wielką proteazą cytoplazmatyczną o złożonej strukturze, która odcina...

- 452 strony: 441

Poszukiwanie genów, których białkowe produkty mogą wywierać efekt terapeutyczny, jest podstawą rozwoju...

- 466 strony: 453

W pracy przedstawiono strukturę, mechanizm działania i rolę biologiczną steroidogennego czynnika-1 (SF-1...

- 484 strony: 467

Apoptoza jest główną formą samobójczej śmierci komórek. Większość standardowych terapii...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki