ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer:
Suplement: 24

Data wydania: 2008

- 146 strony: 141

Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu...

- 163 strony: 147

W pracy przedstawiono mechanizmy komórkowe procesu apoptozy i nekrozy oraz podstawowe metody badania...

- 176 strony: 165

Cytometria przepływowa wykorzystywana jest w badaniach roślin do oznaczania ploidalności, aktywności...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki