ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2010

- 239 strony: 225

Poszczególne narządy człowieka mają własne rezerwy tkankowe, jakkolwiek istnieją narządy o dużym i małym...

- 269 strony: 253

Postęp badań związanych z komórkami macierzystymi włączając ich modyfikacje genetyczne pozwolił na...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2010

- 277 strony: 275

LESZEK CIECIURA - WSPOMNIENIE

- 295 strony: 279

Pirofosforylaza UDP-glukozy (UGPaza) jest enzymem powszechnie występującym u roślin i odgrywa kluczową...

- 305 strony: 297

Praca przedstawia dane literaturowe na temat budowy molekularnej, sposobu działania locus Ph1 oraz jego...

- 322 strony: 307

Endogenne estrogeny pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie kobiet: regulują cykl miesiączkowy przez...

- 341 strony: 323

Zjawisko oporności wielolekowej stanowi główną przeszkodę w skutecznej terapii chorób nowotworowych....

- 361 strony: 343

Redagowanie RNA jest jednym z potranskrypcyjnych procesów dojrzewania RNA, prowadzących do uzyskania...

- 380 strony: 363

Powstanie komórek o podwojonej zawartości jądrowego DNA może nastąpić w wyniku przebiegu endomitozy,...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki