ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2003

- 186 strony: 167

Wspólną cechą dotąd zbadanych DNA centromerowych jest obecność układów tandemowych, przy czym wchodzące...

- 200 strony: 187

Należące do układu rozproszonych neuroektodermalnych komórek dokrewnych APUD, komórki przypęcherzykowe C...

- 218 strony: 201

Telomery są końcowymi fragmentami chromosomów, m. in. chroniącymi je przed niewłaściwymi mechanizmami...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2003

- 228 strony: 219

Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem odgrywającym rolę w funkcjonowaniu organizmu przez regulację...

- 242 strony: 229

Triterpenoidy są bardzo obszerną grupą związków i występują powszechnie w świecie roślin. Ze względu na...

- 258 strony: 243

Transkrypty mitochondrialnych genów, zanim w pełni przekształcą się w dojrzały mRNA, podlegają kilku...

- 292 strony: 273

Wirusy, w tym pokswirusy, są znane z posiadania mechanizmów umożliwiających im skuteczną ucieczkę przed...

- 310 strony: 293

Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (SLOS, MIM 27400) jest chorobą autosomalną recesywną. Charakteryzuje ją...

- 324 strony: 311

Znaczenie wpływu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na procesy apoptozy i kancerogenezy było...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki