ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 36
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2009

- 705 strony: 695

One of the key issues for understanding organogenesis is to understand the mechanisms underlying the...

- 721 strony: 707

Kinaza płytek przylegania – FAK (focal adhesion kinase) należy do grupy niereceptorowych białkowych...

- 744 strony: 723

Polarny transport auksyn, odbywający się z udziałem białek nośnikowych, jest unikalnym sposobem...

- 754 strony: 745

Komórki dendrytyczne (DC) są najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen (APC) limfocytom T....

Numer:
Suplement: 25

Data wydania: 2009

- 2 strony: 1

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym...

- 7 strony: 3

Profesor Maria J. Olszewska Jej życie i osiągnięcia naukowe i akademickie

- 17 strony: 9

Oddziaływania pomiędzy roślinami wyższymi i mikroorganizmami w naturalnych ekosystemach należą do...

- 31 strony: 19

Kompletne sekwencje genomowe są wartościowym źródłem nowej wiedzy i otwierają nowe naukowe horyzonty dla...

- 41 strony: 33

Histony H1 u roślin wyższych wykazują wszystkie typowe cechy tej klasy białek strukturalnych chromatyny...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki