ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2013

- 20 strony: 5

Metalotioneiny (MT) są drobnocząsteczkowymi białkami biorącymi udział w wielu procesach zachodzących...

Cena:10.00zł
- 38 strony: 21

Zaburzenia homeostazy w układzie krzepnięcia związane z przebiegiem choroby nowotworowej skutkują...

Cena:10.00zł
- 78 strony: 65

Wrodzone wady serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. W Polsce rozpoznawane są u ok. 0,...

Cena:10.00zł
- 100 strony: 79

Długie, rozproszone elementy jądrowe (LINE) są klasą ruchomych elementów genetycznych, które stanowią...

Cena:10.00zł
- 120 strony: 101

Gen α-klotho został zidentyfikowany jako gen supresorowy starzenia. Mutacje prowadzące do inaktywacji...

Cena:10.00zł
- 140 strony: 121

Oś ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) wzbudza zainteresowanie badaczy ze względu na jej...

Cena:10.00zł
- 160 strony: 141

UDP-glikozylotransferazy (GTazy, UGT) katalizują przeniesienie reszty cukrowcowej z aktywnego donora –...

Cena:10.00zł
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2013

- 198 strony: 183

Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przyczyną zespołu chorobowego...

Cena:10.00zł

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki