ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 27
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2000

- 16 strony: 3

Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny w 1999 r. przyznano Günterowi Blobelowi

- 29 strony: 17

W artykule omówiono parametry opisujące cykl ksantofilowy i jego powiązanie z fluorescencją chlorofilu...

- 68 strony: 53

W pracy przedstawiono sposób infekcji wirusem HIV-1 i rolę glikoproteiny 120 (gp120) w tym procesie....

- 80 strony: 69

Celem pracy jest przedstawienie prób immunizacji przeciwko HIV-1 za pomocą produktów białkowych genu env...

- 96 strony: 81

Homocysteina, aminokwas siarkowy nie wchodzący w skład białek, jest nielipidowym czynnikiem w...

- 110 strony: 97

Zmiany podstawowego planu budowy kwiatu to zmiany osiowe, oznaczające utratę dotychczasowej lub nabycie...

- 122 strony: 111

Apoptoza jest złożonym procesem wymagającym harmonijnego działania wielu zewnątrzkomórkowych i...

- 136 strony: 123

Peptydy z domeną koniczyno-podobną występują głównie w przewodzie pokarmowym. Interakcje tych peptydów z...

- 150 strony: 137

W ramach "podziału pracy" pomiędzy czterema kompleksami funkcjonalnymi błony tylakoidowej...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki