ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 27
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2000

- 466 strony: 465

W tym zeszycie...

- 479 strony: 467

Wzrost łagiewki pyłkowej roślin okrytonasiennych stanowi ważny model badań nad funkcjonowaniem systemu...

- 504 strony: 481

Białko p27, należące do rodziny inhibitorów kinaz cyklino-zależnych zwanej CIP/KIP, stanowi obecnie...

- 526 strony: 505

Makrofagi gonady męskiej (TMf) należą do populacji niezapalnych makrofagów tkankowych. Komórki te...

- 568 strony: 527

W piśmiennictwie ostatnich lat wyróżnia się dwa rodzaje śmierci komórkowej. Są to: przypadkowa śmierć...

- 582 strony: 569

Artykuł jest sprawozdaniem z dwóch międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kontroli cyklu...

- 598 strony: 583

Jednym z procesów biochemicznych typowych dla programowanej śmierci komórki (apoptozy) jest degradacja...

- 608 strony: 599

W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad izoformą 140 kD nerwowej cząsteczki adhezyjnej CD56/NCAM....

- 622 strony: 609

Mechanizmy odpornościowe roślin wyższych cechuje duża różnorodność. Następstwem kontaktu z patogenem...

- 632 strony: 623

Zjawiskami charakterystycznymi dla odporności roślin są tzw. reakcja nadwrażliwości (ang.:...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki