ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 2 strony: 1

Wstęp

- 4 strony: 3

SYNTEZA I DZIAŁANIE CYTOKIN

- 14 strony: 5

Klasyfikacja cytokin opiera się na strukturze czynnych białek i ich receptorów, a także uwzględnia ich...

- 22 strony: 15

Odpowiedź ostrej fazy wywołana przez infekcje, wzrost nowotworu czy zranienia powoduje uwolnienie...

- 34 strony: 23

Leptyna, białkowy produkt genu ob, jest produkowana głównie przez tkankę tłuszczową i odgrywa ważną rolę...

- 42 strony: 35

Późne produkty glikacji- AGE- powstają na skutek nieenzymatycznej glikozylacji białek (reakcja Maillarda...

- 60 strony: 43

Reaktywne formy tlenu (RFT) towarzyszą organizmom żywym od ponad 2 mld lat. Ponieważ stanowią one...

- 62 strony: 61

Część druga:
MOLEKULARNE PODSTAWY INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ

- 80 strony: 63

W pracy przedstawiono reakcje różnych typów komórek na rzeźbę podłoża i jego właściwości chemiczne oraz...

- 96 strony: 81

W artykule omówiono wybrane metody służące do badań zdolności komórek nowotworowych do tworzenia...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki