ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 1 strony: 1

Wstęp

- 2 strony: 2

Część pierwsza: ZAGADNIENIA ROZRODU CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT 2 Sekcja: ROZRÓD CZŁOWIEKA

- 8 strony: 3

Czynnik genetyczny jest jedną z najbardziej prominentnych przyczyn eliminacji zarodków/płodów, a także...

- 16 strony: 9

Stymulacja owulacji jest bardzo ważnym etapem w całym procesie leczenia niepłodności. Podstawowym celem...

- 24 strony: 17

Wyniki leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia pozostają stale niskie. Większość...

- 32 strony: 25

Przedstawiono przegląd genetycznych aspektów poronień u kobiet w postaci: I. zaburzeń kariotypowych...

- 34 strony: 33

Sekcja: FIZJOLOGIA ROZRODU, MECHANIZMY NEUROHORMONALNE

- 46 strony: 35

Gonadoliberyna (GnRH) jest kluczowym regulatorem specyficznej ekspresji genów kodujących trzy...

- 56 strony: 47

W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące sekrecji immunoreaktywnej b-endorfiny in vitro...

- 68 strony: 57

Prolaktyna reguluje wiele różnorodnych procesów biologicznych zachodzących w jajniku i macicy....

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki