ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2002

- 202 strony: 181

Poznane dotychczas roślinne peptydy sygnałowe (SCR, CLAVATA3, fitosulfokina-a, systemina, ENOD40)...

- 220 strony: 203

Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną...

- 236 strony: 221

Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędną obecność miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu...

- 256 strony: 237

Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych...

- 268 strony: 257

Ze względu na swoje biologiczne właściwości i potencjalną możliwość zastosowania klinicznego, komórki...

- 282 strony: 269

Cukry są nie tylko głównymi końcowymi produktami fotosyntezy, transportowanymi i magazynowanymi w...

- 300 strony: 283

Kontrolowana degradacja białek jest procesem zaangażowanym w regulację wielu ważnych procesów...

- 318 strony: 301

W oocytach i komórkach jajowych wielu zwierząt, w sąsiedztwie bieguna tylnego (lub wegetatywnego)...

- 340 strony: 319

Benzodiazepines are a class of drugs acting sedative , hypnotic and anticonvulsant . The therapeutic...

- 364 strony: 341

Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki