ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2002

- 378 strony: 365

Technika mikrojąder stosowana jest do oceny stopnia uszkodzeń chromosomów na poziomie pojedynczej...

- 398 strony: 379

Większość białek mitochondrialnych importowana jest z cytoplazmy. Podstawową rolę w tym procesie...

- 408 strony: 399

Postęp w dziedzinie klonowania somatycznego ssaków był możliwy dzięki badaniom nad interakcjami jądrowo-...

- 422 strony: 409

Poród u ssaków prowadzi do wyjścia płodu ze sterylnej, w normalnych warunkach, macicy do środowiska...

- 434 strony: 423

Kształt komórek tkanki nerwowej jest często bardzo skomplikowany, stąd też konieczność stosowania...

- 448 strony: 435

W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich...

- 464 strony: 449

E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane...

- 488 strony: 465

Strategia dotycząca modyfikacji komórek genami dla cytokin jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem...

- 504 strony: 489

Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych...

- 532 strony: 505

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki