ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2003

- 418 strony: 405

TNF-a stanowi kluczowe ogniwo w fizjologicznych i patologicznych mechanizmach regulujących przemiany...

- 432 strony: 419

Zespół Alagille’a (AGS), choroba dziedzicząca się w sposób autosomalny dominujący, występuje z...

- 446 strony: 433

W artykule przedstawiono interakcje pomiędzy endosymbiotycznymi rizobiami a ich roślinnymi gospodarzami...

- 460 strony: 447

Kwas jasmonowy (JA) i jego ester metylowy (JA-Me) są najbardziej znanymi przedstawicielami nowej grupy...

- 482 strony: 461

W artykule przedstawiono mechanizm działania estrogenów i ich znaczenie dla prawidłowego rozrodu samca....

- 496 strony: 483

Najbardziej znanymi hyperakumulatorami cynku i kadmu są Thlaspi caerulescens J. & C. Presl oraz...

- 524 strony: 515

Toxoplasma gondii to bezwzględny pasożyt wewnątrzkomórkowy zdolny do zasiedlenia wielu typów komórek...

- 562 strony: 549

W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad występowaniem najczęściej opisywanego polimorfizmu genu...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki