ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2004

- 218 strony: 215

Wspomnienie o Profesorze Józefie Kałuży 10.03.1929 26.07.2003

- 244 strony: 235

Główną rolą adipocytów jest magazynowanie triacyloglicerolu w okresach nadwyżek energetycznych oraz...

- 258 strony: 245

Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowany był znaczący rozwój strategii terapii genowych w układzie...

- 276 strony: 259

Kompleks sygnalny COP9 (CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 9) określany coraz częściej skrótem CSN (ang. COP9...

- 284 strony: 277

Lipidy są ważnym elementem strukturalnym i funkcjonalnym systemu błonowego komórki. Będąc składnikiem...

- 298 strony: 285

KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej...

- 330 strony: 313

Ciała Cajala (ang. Cajal bodies, CBs) po raz pierwszy opisano 100 lat temu w neuronach ssaków. Obecnie...

- 352 strony: 331

Białka szoku cieplnego [ang. heat shock proteins, HSP] należą do białek o najbardziej konserwatywnej...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki