ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer:
Suplement: 22

Data wydania: 2004

- 4 strony: 3

Jubileusz Profesor Marii Olszewskiej

- 20 strony: 5

W artykule omówiono aktualne poglądy na temat istoty chromatyny centromerowej na przykładzie powstawania...

- 22 strony: 21

Niezwykłe osiągnięcia współczesnej genomiki w przybliżaniu architektury i budowy pełnych zestawów...

- 56 strony: 43

Procesy sygnalizacji auksynowej stanowią mechanizm przekazu informacji o zasobach, warunkach i...

- 66 strony: 57

Mózg ssaków jest chroniony przed wniknięciem jonów oraz różnych substancji krążących w krwi przez...

- 78 strony: 67

Jednym z mechanizmów nadzoru immunologicznego chroniącym organizm człowieka przed rozwojem nowotworu...

- 84 strony: 79

Wczesna diagnostyka , leczenie i profilaktyka nawrotu raka są główne priorytety przyszłej onkologii....

- 100 strony: 85

Białka należące do rodziny kaweolin są głównymi składnikami mikrodomen błon komórkowych zwanych...

- 114 strony: 101

Wielkość genomu roślin okrytonasiennych, chociaż określona tylko dla 1,4% opisanych gatunków, jest...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki