ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2008

- 301 strony: 291

Komórki miogenne są potencjalnymi komórkami mięśniowymi dzielącymi się mitotycznie. Komórki te po...

- 313 strony: 303

Zespół Coffina i Lowry'ego (CLS, MIM#303600) jest chorobą (semi-) dominującą sprzężoną z chromosomem X....

- 332 strony: 315

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury dotyczącej budowy i roli białek utrzymujących...

- 350 strony: 333

Choroba Alzheimera jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń neurodegeneracyjnych na świecie...

- 368 strony: 351

Uruchomienie wrodzonych, antygenowo-nieswoistych efektorowych mechanizmów odpornościowych u ssaków...

- 389 strony: 369

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między...

- 402 strony: 391

Wiele szlaków biochemicznych, istotnych w takich procesach, jak: ochrona komórki przed stresem...

- 407 strony: 405

Wacław Mayzel uważany jest za pierwszego, który opisał podział mitotyczny w komórkach zwierzęcych (...

- 416 strony: 413

„Komórka w podwojeniu” – mało znany szkic S. Wyspiańskiego

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki