ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer:
Suplement: 24

Data wydania: 2008

- 15 strony: 3

Cytometria przepływowa jest techniką powszechnie stosowaną zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i...

- 34 strony: 17

Przeciwciała to substancje białkowe zdolne do swoistego wiązania się z antygenem. Przeciwciała...

- 44 strony: 35

Ocena immunofenotypu komórek jest jedną z ważnych metod umożliwiających postawienie właœściwej diagnozy...

- 64 strony: 45

W pracy przedstawiono charakterystykę leukocytów krwi obwodowej i węzłów chłonnych z oceną...

- 102 strony: 65

Współczesna diagnostyka chorób rozrostowych krwi obejmuje różnorodne techniki laboratoryjne. Cytometria...

- 112 strony: 103

W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego...

- 140 strony: 113

Chłoniaki są nowotworami układu limfatycznego, ale komórki tego układu, głównie limfocyty są...

- 146 strony: 141

Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu...

- 163 strony: 147

W pracy przedstawiono mechanizmy komórkowe procesu apoptozy i nekrozy oraz podstawowe metody badania...

- 176 strony: 165

Cytometria przepływowa wykorzystywana jest w badaniach roślin do oznaczania ploidalności, aktywności...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki