ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 36
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2009

- 169 strony: 161

W ostatnich 10 latach coraz więcej prac poświęconych jest regulacyjnej roli poliamin w ekspresji genów...

- 201 strony: 189

Glejak wielopostaciowy – GBM (łac. glioblastoma multiforme) jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z...

- 216 strony: 203

Akwaporyny (AQP) są jednymi z najpowszechniej występujących białek integralnych błony komórkowej...

- 250 strony: 233

Tlenek azotu (NO) jest małą gazową cząsteczką, o dużej reaktywności wynikającej z jej rodnikowego...

- 278 strony: 251

Ziarno pyłku, z uwagi na swoją wyjątkową organizację strukturalną, stanowi niezwykle dogodny model...

- 294 strony: 279

W pracy przedstawiono dane doświadczalne wskazujące, że układ dopełniacza pełni ważną, niedocenianą do...

- 308 strony: 295

Kinazy MAP, do których zaliczamy 3 rodziny: ERK, JNK oraz p38, stanowią wewnątrzkomórkowe ścieżki...

- 324 strony: 309

Immunity can be defined as the ability of each living organism to maintain its own integrity (...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki