ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 36
Numer:
Suplement: 25

Data wydania: 2009

- 2 strony: 1

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym...

- 7 strony: 3

Profesor Maria J. Olszewska Jej życie i osiągnięcia naukowe i akademickie

- 17 strony: 9

Oddziaływania pomiędzy roślinami wyższymi i mikroorganizmami w naturalnych ekosystemach należą do...

- 31 strony: 19

Kompletne sekwencje genomowe są wartościowym źródłem nowej wiedzy i otwierają nowe naukowe horyzonty dla...

- 41 strony: 33

Histony H1 u roślin wyższych wykazują wszystkie typowe cechy tej klasy białek strukturalnych chromatyny...

- 68 strony: 59

Roślinne białka związane z patogenezą z klasy 10 (PR-10) mają dobrze zdefiniowaną strukturę, lecz...

- 83 strony: 69

Lipoksygenazy to enzymy szeroko rozpowszechnione zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Enzymy te...

- 98 strony: 85

Celuloza bakteryjna jest nanobiomateriałem o interesujących właściwościach, decydujących o jej szerokim...

- 110 strony: 99

Okres życia komórek jest ograniczony, a komórki obumierające są zastępowane nowymi, zróżnicowanymi,...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki