ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2010

- 524 strony: 507

Jądro komórkowe jest wydzielone z cytoplazmy otoczką jądrową. Struktura ta zbudowana jest z podwójnej...

- 552 strony: 539

C-końcowe sekwencje aminokwasowe, homologiczne do C-końców łańcuchów fibrynogenu, łącznie z tymi...

- 583 strony: 571

Przedstawione w pracy glikany to struktury biorące udział w wielu procesach immunologicznych, które...

- 597 strony: 585

MikroRNA (miRNA) to grupa małych, 2123-nukleotydowych, niekodujących cząsteczek RNA, które w postaci...

- 612 strony: 599

W komórce struktura kompleksów białek oligomerycznych może być utrzymywana poprzez wiązania wodorowe,...

- 639 strony: 631

Do niedawna nerka nie była rozważana jako narząd istotny dla metabolizmu żelaza. Badania ostatniej...

- 655 strony: 641

Krople lipidowe są zazwyczaj sferycznymi organellami. W rdzeniu kropli zawarte są
tłuszcze...

- 670 strony: 657

Nukleosomy są podstawowymi strukturami chromatyny powodującymi u Eukaryota represję aktywności...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki