ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2010

- 684 strony: 677

Galektyna-3 (gal-3) należy do rodziny wiążących b-galaktozydy lektyn zwierzęcych i jest jedynym...

- 697 strony: 685

Gal-3 wykazuje podobieństwo w budowie strukturalnej do białka Bcl-2, znanego supresora apoptozy. Gal-3...

- 711 strony: 699

W komórkach drożdży i ssaków RNA ulegają degradacji w złożonych mechanizmach zachodzących w cytoplazmie...

- 720 strony: 713

Kwas abscysynowy (ABA), jeden z klasycznych hormonów roślinnych, koordynuje odpowiedzi roślin na...

- 745 strony: 721

Rotacja ziemi wokół własnej osi prowadzi do zmian intensywności światła oraz temperatury, które...

- 764 strony: 747

W pracy przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac badawczych oraz klinicznych nad szczepionkami...

- 781 strony: 765

Dynamicznie rozwijająca się medycyna regeneracyjna poszukuje akceptowanej pod względem etycznym komórki...

- 793 strony: 783

Skóra ssaków jest złożonym narządem, który odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu fizycznej bariery...

- 806 strony: 795

Skóra tworzy metabolicznie aktywną barierę biologiczną oddzielającą organizm ssaków od środowiska...

- 815 strony: 807

Odkąd kisspeptyna weszła na scenę endokrynologii rozrodu w 2003 r., jej rola jako kluczowego regulatora...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki