ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 39
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2012

- 158 strony: 143

Transportery ABC to przede wszystkim pompy odpowiadające za usuwanie z komórki szkodliwych substancji –...

- 188 strony: 173

Ostatnie dziesięciolecia to czas ogromnego postępu w dziedzinie walki z chorobami nowotworowymi....

- 216 strony: 199

Kwercetyna jest flawonoidem powszechnie występującym w owocach i warzywach. Jej średnie dobowe spożycie...

- 248 strony: 217

Ołów jest najpowszechniej występującym w przyrodzie metalem ciężkim i jednym z nielicznych, które...

- 288 strony: 269

HSF1 (ang. Heat Shock Factor 1) jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym pod wpływem stresu...

- 300 strony: 289

Germiny i białka podobne do germin (GLPs) stanowią dużą i bardzo zróżnicowaną rodzinę wszechobecnych...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki