ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 42
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2015

- 226 strony: 207

Akwaporyny to transbłonowe białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych...

- 234 strony: 227

Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, jednak by je...

- 254 strony: 235

W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy. Klasyczne insektycydy...

- 268 strony: 255

Proteomika jest definiowana jako nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, kodowanym...

- 282 strony: 269

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym typem białaczki u dorosłych. W...

- 308 strony: 283

Żelazo jest niezbędne do życia, ale też potencjalnie groźne, bo uczestniczy w tworzeniu toksycznych dla...

- 328 strony: 309

Leptyna jest adipokiną, produkowaną przez tkankę tłuszczową, wykazującą plejotropowe działanie. Jej...

- 350 strony: 329

Chociaż żelazo jest mikroelementem niezbędnym do życia, to jednak ze względu na zdolność jonów żelaza do...

- 394 strony: 375

Akwaporyny to tetrameryczne białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki