ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 42
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2015

- 430 strony: 417

Płuco jest narządem w znacznym stopniu narażonym na uszkodzenia przez toksyczne, fizyczne i biologiczne...

- 444 strony: 431

Choroba McArdle’a (glikogenoza typu V) jest recesywną chorobą genetyczną, dziedziczoną autosomalnie,...

- 464 strony: 445

Retrotranspozony (retroelementy) to klasa endogennych ruchomych elementów genetycznych, powszechnie...

- 490 strony: 465

Mięśniowe komórki satelitarne (mSC) to heterogenna populacja progenitorowych i macierzystych komórek...

- 504 strony: 491

Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz...

- 538 strony: 505

Autofagia jest to proces fizjologiczny zachodzący w komórkach drożdży, zwierząt i roślin. W trakcie...

- 594 strony: 573

W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki