ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 43
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2016

- 272 strony: 225

Kodowane przez geny MIRNA cząsteczki mikroRNA (miRNA) to krótkie niekodujące białek, jednoniciowe RNA...

- 254 strony: 237

W ostatnich latach wykazano, że dla prawidłowej reaktywności układu odpornościowego niezbędne jest...

- 288 strony: 273

Chitynazy, białka enzymatyczne hydrolizujące chitynę, są bardzo szeroko rozpowszechnione w przyrodzie....

- 304 strony: 289

Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest obficie N-glikozylowanym białkiem transbłonowym o...

- 320 strony: 305

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) występujące w czerwonym szpiku kostnym dają początek wszystkim...

- 332 strony: 321

Wiele procesów wewnątrzkomórkowych takich jak ochrona przed stresem oksydacyjnym, regulacja szlaków...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki