ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 44
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2017

- 250 strony: 231

Auksyny stanowią grupę hormonów roślinnych o bardzo szerokim spektrum działania. W szczególności główna...

- 272 strony: 251

Glikozylowane białka i lektyny endogenne wiążące glikoproteiny za pośrednictwem oligosacharydów są...

- 288 strony: 273

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spośród nowotworów ginekologicznych, mimo iż stanowi...

- 312 strony: 301

Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycznym wpływających na...

- 328 strony: 313

Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycznym wpływających na...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki