ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 45
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2018

- 198 strony: 187

Perycyty (PC) to komórki ściśle przylegające i otaczające komórki śródbłonka oraz tętniczki i żyłki...

- 210 strony: 199

HippophaeRhamnoides Linn (Sea buckthorn) is athorny nitrogen fixing deciduous shrub. Itfinds a lot of...

- 222 strony: 211

Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych elementów komórki, które jest...

- 236 strony: 223

Zjawisko przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT) towarzyszy...

- 246 strony: 237

Pomimo rozwoju medycyny nowotwory nadal stanowią poważny problem epidemiologiczny na świecie. Obecnie...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki