ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 38
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2011

- 18 strony: 3

Pozakomórkowe nukleotydy (eNTP), czyli nukleotydy występujące poza obszarem cytoplazmy, w matriks...

- 63 strony: 43

Neuropeptydy owadów produkowane są w układzie neuro-endokrynowym i zaangażowane w wielu procesach...

- 110 strony: 85

Mitochondria od dawna podejrzewano o współudział w karcynogenezie. Na początku XX
wieku Otto...

- 128 strony: 111

Wapń jest wszechobecnym, kluczowym przekaźnikiem, odgrywającym istotną i uniwersalną rolę w sygnalizacji...

- 158 strony: 143

Laktadheryna (znana także jako milk fat globule factor 8 MFG-F8) jest glikoproteiną o masie 47 kDa, po...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2011

- 230 strony: 219

U podłoża dużej grupy dystrofii mięśniowych leżą zaburzenia potranslacyjnej modyfikacji a-dystroglikanu...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki