ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 39
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2012

- 23 strony: 3

Czerniak należy do najbardziej złośliwych nowotworów człowieka, a liczba zachorowań na ten typ nowotworu...

- 47 strony: 24

Gibereliny (GA), jako jedne z podstawowych fitohormonów, kontrolują tak ważne procesy wzrostu i rozwoju...

- 86 strony: 63

Strigolaktony to grupa roślinnych regulatorów wzrostu i rozwoju, która pretenduje do miana fitohormonów...

- 99 strony: 84

Ośrodkowy układ nerwowy w unikalny sposób odizolowany jest w znacznym stopniu od bezpośredniego wpływu...

- 111 strony: 100

Aktywacja limfocytów T w wyniku prezentacji antygenu na receptorze komórki T jest
decydującym...

- 118 strony: 112

Warianty genomowe, obok zmian epigenetycznych uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe i behawioralne...

- 133 strony: 119

W procesie starzenia dochodzi do istotnych zmian w funkcjonowaniu układu immunologicznego, zarówno w...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2012

- 158 strony: 143

Transportery ABC to przede wszystkim pompy odpowiadające za usuwanie z komórki szkodliwych substancji –...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki