ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2014

- 78 strony: 59

Miokardium owada jest główną częścią naczynia grzbietowego, zwanego również sercem. W jego budowie...

- 120 strony: 99

Proces morfogenezy roślin zależy w znacznej mierze od zrównoważonych interakcji hormonalnych....

- 128 strony: 121

Auksyny, reprezentowane głównie przez kwas indolilo-3-octowy (IAA), są grupą fitohormonów odgrywających...

- 146 strony: 129

Plastyczność okołodobowa (ang. circadian plasticity) układu nerwowego to szczególny rodzaj plastyczności...

- 160 strony: 147

Zaburzenia depresyjne dotykają coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Narastają koszty związane z...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2014

- 208 strony: 173

Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są produktami genów...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki