ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 1999

- 2 strony: 1

Chemokiny płytek krwi

- 4 strony: 3

Interleukina 15 (IL-15)

- 6 strony: 5

Tlenek azotu jako regulator niektórych funkcji układu odpornościowego

- 8 strony: 7

Informacja matczyna w oocytach płazów

- 10 strony: 9

Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): I. Zapłodnienie in vitro...

- 12 strony: 11

Receptor luliberyny (LHRH-R) - struktura i funkcja

- 14 strony: 13

Budowa i właściwości mikrocystyn produkowanych przez sinice, metody ich degradacji i chemicznej...

- 16 strony: 15

Rola neutrofili w patogenezie zapalenia niedokrwionego i reperfundowanego serca

- 18 strony: 17

Naprawy DNA w komórkach ssaków

Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 1999

- 32 strony: 3

Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki