ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 47
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2020

- 12 strony: 3

Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w procesie aktywacji kaskady krzepnięcia krwi oraz formowaniu...

- 22 strony: 13

Pomimo dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych rak piersi stanowi nadal istotny...

- 58 strony: 37

Ceratopteris richardii jest gatunkiem należącym do paproci cienkozarodniowych, których rozwój odbywa się...

- 82 strony: 59

IL-13 jest cytokiną plejotropową o działaniu przeciwzapalnym i immunoregulacyjnym. Potwierdzono jej...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2020

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki