ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 1999

- 230 strony: 219
Od dynamitu do viagry, czyli rzecz o nagrodzie nobla z medycyny i fizjologii w 1998 roku.
- 248 strony: 231
Mechanizmy kwitnienia roślin. I. Uwarunkowania fizjologiczno-środowiskowe.
- 266 strony: 249
Mechanizmy kwitnienia roślin. II. Genetyczna molekularna kontrola indukcji kwitnienia.
- 284 strony: 267
Rozmieszczenie i rola białek szoku termicznego w komórce zwierzęcej.
- 310 strony: 285
Apoptoza popromienna –mechanizmy, rola biologiczna i możliwości wykorzystania w terapii nowotworów.
- 324 strony: 311
Rdzeniowy zanik mięśni - Molekularne podłoże choroby.
- 342 strony: 325
Metody wykrywania ołowiu w komórkach roślinnych.
- 358 strony: 343
Struktura, właściwości i mechanizm działania kryptochromów - niebieskie światło fotoreceptorów Eukaryota.
- 374 strony: 359
Struktura i funkcje receptora GABAA
- 386 strony: 375
Leptyna i jej rola w regulacji masy ciała.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki